Artikelen

warm aanbevolen


In 2004 werd de stichting ingeschreven bij de kvk met als doelen:

• de belangstelling voor de geschiedenis van de wijk te bevorderen.

• de kennis over de historie van de wijk bij de bewoners te vergroten.

• zich in te zetten voor het behoud van het historisch erfgoed in de wijk. 


Impressies van verenigingen, winkels en bedrijven maar ook van kerken en instellingen kunnen we naar believen samenstellen.
Dankzij de bijdrage van vele wijkbewoners is er een prachtig palet aan verhalen en  anekdotes geregistreerd.