Presentaties

 

 

 

 

St.Historische Kring Tolsteeg-Hoograven

.. Utrecht ..

2015 - 2017

Onze presentaties kunt u beschouwen als de vruchten van tien jaar studie naar de historie van het gebied ten zuiden van de Utrechtse binnenstad.

 

Vanaf begin 2015 wordt ieder kwartaal een presentatie toegevoegd op deze site nadat ze in de bibliotheek op het Smaragdplein behandeld zijn.

 

Ze zijn uitdrukkelijk bedoeld om op uw verzoek aan de st.HKTH deze toegestuurd te krijgen ter uitnodiging aan u om nieuw materiaal aan te dragen in tekst en/of foto. (scannen en sturen naar info@hkth.nl of anderszins) Er rusten beeldrechten op de presentaties dus verspreiding in welke vorm dan ook is niet toegestaan.

 

Op de laatste pagina van iedere presen- tatie vindt U soms verwijzingen naar literatuur. U kunt daartoe ook onze online-shop raadplegen.

 

01 Hoograven en Tolsteeg in de Tweede . Wereldoorlog.

02 Gansstraat en Koningsweg 100 jaar . geleden.

03 Oosterkade en Westerkade 100 jaar . geleden.

04 Scheepsbouw in Utrecht van 1600 tot . 1800 (30 pag.).

05 Verenigingsleven (incl. kerken) in . Tolsteeg / Hoograven 1935 - 1965.

06 Zeshonderd jaar molens in Utrecht . Zuid vanaf 1348.

07 Jutfaseweg na de 2e Wereldoorlog . "In Geuren en Kleuren".

08 De Liesbosch.

09 Industrialisatie Merwedekanaal . 1914 - 1954.

10 De Helling 1800 - 1950.

11 Jutphaascheweg 1916.

12 300 jaar bakstenen, vloer- en dak- . tegels bij Van Arkel + Oog in 't Zeil

13 De Middenstand. In de strijd om het . bestaan.

14 Rotsoord 1700 1800, van aarde tot . Hemel bevlogen

15 Scheepswerf De Liesbosch . vanaf 1900.

16 Industrialisatie Hoograven vanaf 1900.

 

 

Op aanvraag ontvangt u ca. 72 pagina's per thema info@hkth.nl

Contact: info@hkth.nl 't Goylaan 77 3525AA Utrecht 030-2960814/2891470.Bel ons op voor een afspraak of vraag. kvk. 30199661 reknr. NL58 TRIO 0197 6971 19